ב"ה
Thursday, 8 Shevat, 5781
  |  January 21, 2021

Live:

Reb Yankel Writes to the Rebbe

A COLlive fan sent a letter by Reb Yankel Katz, legendary chazan for Hoshanos in 770, written to the Rebbe in 1946 about his participation in printing previous Rebbes' Sichos. Full Story

Melbourne Unites for Sukkos Event

Next Story »

Cheltenham Chabad Offers Oasis

Subscribe
Notify of
6 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
answer to 3 and 5
October 5, 2010 4:36 pm

After kehos moved out from its old address in a basement on Eastern Parkway btwn Brooklyn and NY ave. in 1978, the floor was littered with “garbage” so deep that one had to bend over to enter. Us kids learning in OT on that block had a great time digging up treasures there including seforim, kuntreisim etc. I was a stamp collecter so i collected all stamps and envelopes i could find, most of them from the 1940s and early 50s. the odd envelope still had the letter inside, most were empty envelopes. to number 5, not necesarily is that… Read more »

answer to this letter?
October 5, 2010 9:54 am
Amuleke Yiddin!
October 4, 2010 6:44 pm

Ay! Amuleke Yiddin!

Wow!
October 4, 2010 5:24 pm

This is beautiful! Thanks so much for posting. Where did this come from? If it was sent to the Rebbe, then where did this come from now? Very interesting. Maybe we could get some background info. Hatzlachah Rabbah!

to 1
October 4, 2010 12:10 pm

ב”ה ג’ אדר תש”ו חיים וברכה שלום והצלחה וביריאותו וכל טוב נ”א לידידי עוז הרב הג’ מנחם שי’ חתנו דבי נשיאה כ”ק אדמו”ר שליט”א אתי ב”ב ומשיחתו שי’ שלום וברכה! אייערע לעטערס פון ז שבט אונד א אדר דערהאלטען תודה רבה. בשתי ומצטער אני פאר וואס איר דארפט מיר דערמאנען וועגען די “רייד” מיר גישיקט די לעצטע “רייד” האב איך גיהאט צו טאהן וועט הרב יוסף ש’ וויינבערג. היינטיגע “רייד” האט מיר שיין גיזאגט הרב משה ש’ ראדשטיין איבער צו שרייבען אונד איך האב דאס זיי דערמאנט אסאך מאהל. הרב רמ”ל איז יעצט אין ניו-יארק. ביטע הייסט זיי אייך איבערגעבען… Read more »

Its kinda hard to read.
October 4, 2010 10:17 am

Can you type it up? Or at least a translation?

X